Reits133 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Besmetting, infectie en ontsteking

Het binnendringen van schadelijke micro-organismen in ons lichaam wordt een besmetting genoemd. Zo'n besmetting leidt lang niet altijd tot een ziek worden, met andere woorden het evenwicht wordt niet…

Schildklier die te traag werkt? (hypothyreoïdie)

Frustrerend. Dat is het als je voor de zoveelste keer bij de huisarts zit met een berg “vage” kwaaltjes. Wanneer het bloedonderzoek dan eindelijk uitwijst dat je een te traag werkende schildklier hebt…

Klachten en de behandeling ervan

Iedereen wordt weleens geconfronteerd met klachten. Klachten moeten altijd serieus genomen worden. Maar hoe ga je er nu mee om?

De behoeftenpiramide van Maslow

In het communicatieproces speelt de motivatie een belangrijke rol. Iemand die niet open staat voor communicatie, om wat voor reden dan ook, zal de boodschap nooit goed ontvangen. Er zijn verschillende…

Trombose en embolie

Trombose is een ziekte waarbij ergens aan de wand van een bloedvat een stolsel ontstaat. Meestal is dit het geval in de aders, vaak gebeurt dit in de aders van de benen. Een bekend voorbeeld van tromb…

Hoe en wat maagzweer

Wat meestal een maagezweer genoemd wordt kan een zweer in de maagwand zijn of in de wand van de twaalfvingerige darm. Zo'n zweer bestaat uit een defect in de slijmvlieslaag van de wand van de maag of…

Kaatsen, sport in Friesland

Wie wel eens in Friesland is geweest heeft het misschien wel eens gezien: kaatsen. Kaatsen is een sport die in bepaalde delen van Friesland wordt beoefend. Maar wat is kaatsen eigenlijk??

Suikerziekte (diabetes Mellitus)

De suikerziekte is een al sinds de oudheid bekende ziekte. Men stelde reeds vroeg vast dat de urine van de patienten lijdend aan deze ziekte zoet smaakte door de vinger in de urine te dopen en daarna…

Enkele ziekten van de nieren en urinewegen

De nieren liggen ter weerszijden van de wervelkolom achter de buikholte ter hoogte van de laatste twee borstwervels en de eerste twee lendewervels. De functies van de nieren zijn de verwijdering uit h…

Beroerte; (apoplexie) wat is het eigenlijk?

Een beroerte wordt veroorzaakt door het barsten van een slagadertje in de hersenen. Dit is meestal het gevolg van een te hoge bloeddruk, terwijl ook meestal de kwaliteit van de wand van het slagadertj…